ویلاى وربن

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Varbon Villa | ویلاى وربن

 

زمان: 1391
محل: تنکابن، نشتارود، وربن
550 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Varbon Villa
Year: 2012
Location: Varbon, Nashtaroud, Tonekabon
Square metre 550
Type: Phase 1 Design