ویلاى شیرازیان

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Shirazian Villa | ویلاى شیرازیان

 

زمان: 1386 – 1388
محل: تهران، تجریش
1500 متر مربع
نوع: طراحى و اجراى بازسازى و طراحى داخلى


 

Project: Shirazian Villa
Year: 2007 – 2009
Location: Tajrish, Tehran
Square metre 1500
Type: Renovation & Interior Design & Construction