ویلاى شاه نشین

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Shahneshin Villa | ویلاى شاه نشین

 

زمان: 1385
محل: کلاردشت
250 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: 2006
Year: 2017 -2018
Location: Kelardasht
Square metre 250
Type: Phase 1 Design