مجتمع ادارى سرافراز

زمان

1390

دسته

Office | اداری

درباره این پروژه

  Sarafraz Office Complex  |  مجتمع ادارى سرافراز

 

زمان: 1386 – 1387
محل: تهران، بهشتى، سرافراز
متراژ: 4000 متر مربع
نوع: طراحى کامل و اجراى اسکلت


 

Project: Sarafraz Office Complex
Year: 2007 – 2008
Location: Sarafraz, Beheshti, Tehran
4000 Square metre
Type: Complete Design & Skeleton Construction