تجاری پردیس

زمان

1393 - 1395

دسته

Commerical | تـــجــاری

درباره این پروژه

Pardis Commercial | تــجــاری پـردیـس

 

زمان: 1392 – 1395
محل: تهران – شهرجدید پردیس
متراژ: 2 هزار متر مربع
نوع: طراحى کامل


 

Year: 2013 – 2016
Location: Pardis, Tehran
2000 Square metre
Type: Complete Design