هنرستان میلاد

دسته

آموزشی

درباره این پروژه

Milad Art School | هنرستان میلاد

 

زمان: 1380
محل: تهران، بزرگراه چمران
2500 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Milad Art School
Year: 2001
Location: Chamran Highway, Tehran
Square metre 2500
Type: Phase 1 Design