هتل لاله بزرگ

زمان

1393 - 1395

دسته

Hotel | هـتـل

درباره این پروژه

Hotel and Resort | هـتـل اسـپـیـنـاس

 

زمان: 1385
محل: ارومیه، بلوار دانشگاه
متراژ: 40000 متر مربع
نوع: طراحی فاز 1


Laleh Bozorg Hotel
Year: 2006

Location: Daneshgah Blvd, Orumiyeh
40000 Square metre
Type: Phase 1 Design