میدان شهدا کیش

زمان

1390

دسته

Public | عمـومـی

درباره این پروژه

Kish Shohada Square  |  میدان شهدا کیش

 

زمان: 1391
محل: کیش، میدان شهدا
متراژ: 200 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Year: 2012
Location: Shohada Square, Kish
200 Square metre
Type: Phase 1 Design