ویلاى کلاردشت

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Kelardasht Villa | ویلاى کلاردشت

 

زمان: 1384
محل: کلاردشت
200 متر مربع
نوع: طراحى کامل


 

Project: Kelardasht Villa
Year: 2005
Location: Kelardasht
Square metre 200
Type: Complete Design