مجتمع ادارى هلال ایرانیان

زمان

1393 - 1395

دسته

Office | اداری

درباره این پروژه

Iranian Helal Office Complex | مجتمع ادارى هلال ایرانیان

 

زمان: 1395
محل:تهران، طالقانى

نوع: طراحی نما


 

Iranian Helal Office Complex
Year: 2017

Location: Taleghani, Tehran

Type: Elevation Design