کارخانه بسته بندى میوه فاکهه

زمان

1370

دسته

Industrial | صـنـعـتی

درباره این پروژه

  Anzali Port Wharf |  اسکله بندر انزلى

 

زمان: 1370

محل: تهران، گرمدره

5000 متر مربع

نوع: اجرای کامل


 

Project: Anzali Port
Year: 1991
Location: Garmdareh, Tehran

5000 Square metre

Type: Complete Construction