مدرسه راهنمایى احسان

دسته

آموزشی

درباره این پروژه

Ehsan School | مدرسه راهنمایى احسان

 

زمان: 1369
محل: تهران، پاسداران، هروى
6000 متر مربع
نوع: اجرای نازک کاری


 

Project: Ehsan School
Year: 1990
Location: Heravi, Pasdaran, Tehran
Square metre 6000
Type: Finishing Construction