مسکونى بهستان

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Behestan residential | مسکونى بهستان

 

زمان: 1397
محل: تهران، پاسداران، کوچه بهستان ششم
3000 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Behestan residential
Year: 2018
Location:  6th Behestan Alley, Pasdaran, Tehran
Square metre 3000
Type: Phase 1 Design