اسکله بندر انزلى

زمان

1370

دسته

Industrial | صـنـعـتی

درباره این پروژه

  Anzali Port Wharf |  اسکله بندر انزلى

 

زمان: 1370

محل: بندر انزلی

نوع: اجرای سازه


 

Project: Anzali Port
Year: 1991
Location: Anzali Port
Type: Skeleton Construction