اردوگاه مدرسه علوى (فاز 1)

زمان

1393 - 1395

دسته

Hotel | هـتـل

درباره این پروژه

Alavi School Camp  | اردوگاه مدرسه علوى

 

زمان: 1375
محل: تهران، گرمدره
متراژ: 2000 متر مربع
نوع: اجرای فاز 1


 

Year: 1996
Location: Garmdareh, Tehran
2000 Square metre
Type: Phase 1 Construction