بایگانی

پروژه مسکونی بهستان شرکت آرکافیس

مسکونى بهستان

  |  

Behestan residential | مسکونى بهستان زمان: 1397 محل: تهران، پاسداران، کوچه بهستان ششم 3000 متر مربع نوع: طراحى فاز 1  Project: Behestan residential Year: 2018 Location:  6th Behestan Alley, Pasdaran, Tehran Square metre 3000 Type: Phase 1 Design ...

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی فردوسی، شرکت آرکافیس

مسکونى فردوسى

  |  

Ferdowsi Residential |  مسکونى فردوسى زمان: 1392 - 1395محل: تنکابن، بلوار فردوسى2000 متر مربعنوع: طراحى کامل  Project: Ferdowsi Residential Year: 2013 - 2016 Location: Ferdosi Blvd, Tonekabon 2000 Square metre Type: Complete Design ...

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی تنهاجو شرکت آرکافیس

مسکونى تنهاجو

  |  

Tanhaju Residential | مسکونى تنهاجو زمان: 1390محل: تهران، تهران پارس، بافرى، تنهاجو-نوع: طراحى نما  Project: Tanhaju Residential Year: 2011 Location: Tanhaju, Bagheri, Tehran Pars, Tehran - Type: Elevation Design ...

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی، مسکن کوچک، مشهد

مسکن کوچک

  |  

Small Residence | مسکن کوچک زمان: 1390 محل: مشهد 150 متر مربع نوع: طراحى فاز 1  Project: Behestan residential Year: 2011 Location: Mash’had Square metre 150 Type: Phase 1 Design ...

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی دزاشیب، آرکافیس

مسکونى دزاشیب

  |  

Dezashib Residential |  مسکونى دزاشیب زمان: 1389 - 1392محل: تهران، دزاشیب، رمضانى، بنفشه2800 متر مربعنوع: طراحی و اجراى کامل  Project: Dezashib Residential Year: 2010 - 2013 Location: Banafsheh, Ramezani,Dezashib, Tehran 2800 Square metre Type: Complete Design & Construction ...

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی وربن

مسکونی وربن

  |  

Varbon Residential | مسکونى وربن زمان: 1389محل: تنکابن، نشتارود، وربن1200 متر مربعنوع: طراحى فاز 1  Project: Varbon Residential Year: 2010 Location: Varbon, Nashtaroud, Tonekabon 1200 Square metre Type: Phase 1 Design ...

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی شیفته

مسکونى شیفته

  |  

Shifteh Residential | مسکونى شیفته زمان: 1383 - 1385محل: تهران، دروس، شیفته2500 متر مربعنوع: اجراى کامل  Project: Shifteh Residential Year: 2004 - 2006 Location: Shifteh, Darus, Tehran 2500 Square metre Type: Complete Construction ...

اطلاعات بیشتر