بایگانی

تجاری پردیس، آرکافیس

تجاری پردیس

  |  

Pardis Commercial | تــجــاری پـردیـس  زمان: 1392 - 1395 محل: تهران - شهرجدید پردیس متراژ: 2 هزار متر مربع نوع: طراحى کامل  Year: 2013 - 2016 Location: Pardis, Tehran 2000 Square metre Type: Complete Design ...

اطلاعات بیشتر