ویلاى سنگر

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Sangar Villa | ویلاى سنگر

 

زمان: 1395
محل: گیلان، سنگر
200 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Sangar Villa
Year: 2016
Location: Sangar, Gilan
Square metre 200
Type: Phase 1 Design