مسکونى نعمت آباد

زمان

1370

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

NematAbad Residential |  مسکونى نعمت آباد

 

زمان: 1390

محل: تنکابن، نشتارود

900 متر مربع

نوع: طراحى فاز 1


 

Project: NematAbad Residential
Year: 2012
Location: Nashtaroud, Tonekabon
900 Square metre
Type: Phase 1 Design