ساختمان وزارت صنایع و معادن

زمان

1393 - 1395

دسته

Office | اداری

درباره این پروژه

Ministry of Industries and Mines Building | ساختمان وزارت صنایع و معادن

 

زمان: 1370
محل:تهران
متراژ: 30000 متر مربع
نوع: اجراى بازسازى


 

Ministry of Industries and Mines Building
Year: 1991

Location: Tehran
30000 Square metre
Type: Renovation Construction